Distance selling consumer Europe / Koop op afstand consument

Distance selling directive or returns policy for the consumer

For the consumer, an additional regulation applies to all orders: the distance selling directive, or the returns policy. When ordering from this site, you are purchasing at a distance. If you do not agree, please do not order, or call us and order in an alternative manner. By placing an order with us, you automatically comply with these rules.

In short, the law states the following; if the digital content is not supplied on a tangible medium, the consumer has no right to cancel the transaction. This applies to the downloading of music or media, and to photographs. The law can be found in the Dutch Civil Code (in Dutch).

Koop-op-afstand- en herroepingsrecht voor de consument

Voor de consument is er een aanvullende regel bij bestellen: het koop-op-afstandrecht ofwel het herroepingsrecht. Hiervan wordt afstand gedaan door te bestellen op deze site. Bent u het hier niet mee eens, bestel dan niet of neem telefonisch contact op en bestel op een andere wijze. Door te bestellen gaat u akkoord met deze regels.

De wet kort samengevat;  Als de digitale inhoud niet op een materiële drager staat, heeft de consument geen herroepingsrecht. Bijvoorbeeld als hij muziek of een film en foto’s downloadt, dit geld ook voor foto’s. Bekijk de wetgeving in het Nederlandse wetboek, alleen in de Nederlandse taal. 

Stock pictures. Digital photos for sale, dutch shipping, cargo ship, tug, sailing, engineering, sailing heritage, animals, landscape, city and countries for publication or a picture on the wall