Order rules / bestel regels

Orders from businesses, magazines and consumers

Go to the order page. By doing so, you are in agreement with the terms listed below, and the delivery terms and conditions. For the consumer, the distance selling directive also applies. For the distance selling directive regulations follow this link.

Please read the order rules and go to the pictures

In the order notes you should specify type of use, together with the web address or publication. A complimentary copy would be appreciated.

Should the order not go smoothly, and you do not receive the order upon payment, we will mail you the file. Just send us a message.

Consumers / private enterprises / individuals may not in any way generate money from the site, or profit in any way by putting photographs on their websites or printed matter. For example: a website banner using my photography will be considered commercial implementation.

For printed matter or posters it is important to ensure high quality printing with professionally calibrated apparatus, or via a professional. After an initial consultation, we can offer you this service.

Attribution is obligatory for all types of publication.

For magazines or newspapers or websites: this is always a ‘single use license’ on one page only.

All other usage falls under ‘businesses’, and is therefore commercial implementation. This includes: advertising and publicity, brochures, books, commercial magazines, publications. Commercial use is licensed for one year only, with a maximum of 2500 copies from a single edition.

For everyone using the photographs on the internet, a format of max. 72 dpi,  max. 800 pixels longest edge may be used. Larger formats may not be used without written permission.

The photograph may not be used for offensive, damaging, abusive, pornographic or criminal purposes. Supplying or giving away the material is prohibited. Image manipulation is likewise prohibited.

Publishing photographs of recognizable people is always a risk. Recognizable faces and portraits may not be used in a way whereby objections may be raised by that person for reasons of privacy etc.

E.J. Bruinekool Photography and Text/het fotoarchief.nl  is  not liable for third-party claims and/or damages resulting from the disclosure of the purchased photos. Bruinekool is therefore not liable for claims of third parties on the basis of image rights or privacy violations and copyright, and/or the resulting damages. Sale renders the buyer  of E.J. Bruinekool Photography and Text/fotoarchief.nl responsible for any third party claims arising from the use of the photograph.

You are personally responsible for the publication on your medium; we are not responsible for the results of this publication. Any damages occurring from such an occasion – material or immaterial – are your financial responsibility. You release E.J. Bruinekool Photography and Text/hetfotoarchief.nl from any responsibility regarding third party claims. If in doubt, please call us before making your order.

We are not responsible for those defects in digital files caused during transmission via Internet, or through the download process onto your computer. After payment, you have three days to download the file, and may retrieve the file up to three times.

Costs incurred by misuse/use without permission begin at 300 euro excluding VAT. Consequently, the user license will immediately expire.
When a photograph is used in a way that has not been approved, you are liable for an immediately claimable fine of 300 euro, and three times the sum of the purchase price.

Our terms and conditions apply in full for all of our activities, quotations and deliveries. These terms and conditions are filed with the court.

These Terms and Conditions are filed with the Amsterdam Courthouse under [84/2011].

Download the PDF here or read the file online. By placing an order, you are in agreement with these terms and abovementioned additions. Should you not be in agreement with these terms, please do not place an order.

Bestellingen door bedrijven, bladen en consumenten

Door naar de winkelpagina. Dit houdt in dat u akkoord gaat met de spelregels hieronder en de leveringsvoorwaarden. Voor de Europese consument  daarbij de ‘koop-op-afstand-regels’. Voor de regels ‘koop op afstand’ volg deze link.

LEES DE SPELREGELS en  ga naar de FOTO’S

Bij bestelnotities vermeld u het soort gebruik met webadres of uitgave, een presentexemplaar wordt op prijs gesteld.

Lukt het niet of gaat er om een of andere reden iets fout nadat u betaald heeft dan mailen wij u het bestand. Stuur wel even een berichtje.

Consumenten / particulieren / privépersonen mogen op geen enkele wijze geld uit de site genereren of er ander gewin uit halen door het materiaal op hun website of drukwerk te zetten. Voorbeeld: een banner op de site met mijn fotomateriaal valt voor ons al onder commercieel gebruik.

Voor afdrukken en posters is het wel belangrijk om de maximale kwaliteit te halen door het printen met professioneel gekalibreerde apparatuur te doen of door een vakman te laten uitvoeren. In overleg kunnen wij dat ook verzorgen.

Naamsvermelding is bij elke publicaties is altijd verplicht.

Gebruik voor tijdschriften, kranten of websites: dit is een altijd een ‘eenmalig-gebruik-licentie’, op één pagina.

Al het overige gebruik valt onder ‘bedrijven’ en is dus commercieel gebruik. Zoals: advertentie- en publiciteitsmateriaal, brochures, boeken, commercietijdschriften, publicaties. Commercieel gebruik heeft een licentie voor één jaar en een oplage van maximaal 2500 exemplaren.

Voor ieder die het materiaal op internet gebruikt,  is een formaat van maximaal 72 dpi bij 800 pixels langste zijde maximaal, groter mag niet.

Het materiaal mag nooit als aanstootgevend, beschadigend, beledigend, bij pornografische uitingen of voor criminele activiteiten gebruikt worden. Ook doorleveren of weggeven van het materiaal is verboden. Beeldmanipulatie is ook niet toegestaan.

Het publiceren van foto’s met herkenbare personen is in alle gevallen voor uw risico. Mensen die herkenbaar zijn afgebeeld en portretten mogen niet gebruikt worden op een manier dat er bezwaar tegen gemaakt zou kunnen worden door de persoon vanwege privacyredenen e.d.

E.J. Bruinekool Fotografie en Tekst / het fotoarchief.nl is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de openbaarmaking van de gekochte foto’s. Bruinekool is derhalve niet aansprakelijk voor aanspraken van derden op grond van portretrechten of privacyschending en auteurswet en de daaruit voortvloeiende schade. Door de koop vrijwaart koper E.J. Bruinekool Fotografie en Tekst / het fotoarchief.nl voor aanspraken van derden, voortvloeiend uit het gebruik van de foto.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de publicatie op uw medium; wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Schade die daaruit voortvloeit – materieel en immaterieel – is voor uw eigen rekening. U vrijwaart E.J. Bruinekool Fotografie en Tekst / het fotoarchief.nl voor aanspraken van derden. Bij twijfel eerst bellen voor het bestellen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor een gebrek in de digitale bestanden, dat ontstaan is tijdens de verzending via internet of door het downloaden in uw computer. U kunt drie dagen downloaden, na betaling en drie maal het bestand binnenhalen.

De kosten bij misbruik / niet afgesproken gebruik starten vanaf 300 euro exclusief btw. De gebruikerslicentie vervalt dan ook direct.
Ingeval van gebruik van de foto dat niet overeengekomen is, bent u een direct opeisbare boete verschuldigd van 300 euro plus driemaal het aankoopbedrag.

Op al onze werkzaamheden, offertes en leveringen zijn onze voorwaarden onverkort van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [84/2011].

Hier als PDF te downloaden en via deze link online te lezen. Door te bestellen gaat u akkoord met deze voorwaarden en bovengenoemde aanvullingen. Bent u het er niet mee eens, bestel dan niet.

Stock pictures. Digital photos for sale, dutch shipping, cargo ship, tug, sailing, engineering, sailing heritage, animals, landscape, city and countries for publication or a picture on the wall